Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

 

Nawigacja

Ewelina Jaśkowiak

O szkole

Profil szkoły

          Jesteśmy małą szkołą, umiejscowioną wśród lasów i jezior rynnowych, w otulinie Puszczy Zielonka. Wykorzystujemy te walory i organizujemy mnóstwo zajęć rekreacyjno-sportowych. Wszyscy znamy się z imienia i nazwiska. Dobry kontakt z uczniem i indywidualizacja w procesie nauczania, skierowana na uczniów, nie mogących sprostać wymogom programowym, jest naszym dużym atutem.

Szkoła jest centrum kulturalnym we wsi. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Spotkania opłatkowe, jasełka, Festyn Rodzinny czy Dzień Seniora oraz konkursy gminne są przykładem integracji uczniów, ich rodziców i rodziny oraz nauczycieli.

W dydaktyce i wychowaniu szczególny nacisk kładziemy na motywowanie do zdobywania wykształcenia. Uświadamiamy, że rozwój całego społeczeństwa jest uzależniony od rozwoju poszczególnych jednostek. Wielką wagę przywiązujemy do wychowania w duchu umiłowania Ojczyzny, zarówno tej małej, jak i wielkiej. Z dumą można o nas powiedzieć: "W tej szkole piękniej niż gdzie indziej, śpiewa się hymn narodowy".

W albumie fotograficznym można zobaczyć, jak wyglądała nasza szkoła kilka lat wcześniej, a jak dziś. Zapraszamy!