Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

 

Nawigacja

Ewelina Jaśkowiak

O szkole

Rok 2015 rokiem Maksymiliana Jackowskiego

„Dwie drogi do wolności – Maksymilian Jackowski”

W roku 2015 świętowaliśmy dwie  rocznice związane  z jednym z najwybitniejszych Wielkopolan – Maksymilianem Jackowskim, patronem naszej szkoły – 200 urodzin i 110 śmierci. Aby postać Patrona  w szczególny sposób zaistniała w świadomości uczniów, podjęliśmy decyzję o realizacji projektu edukacyjnego „Dwie drogi do wolności – Maksymilian Jackowski”.
    Realizację działań związanych z projektem rozpoczęliśmy w 199 rocznicę  urodzin Patrona, by  podsumować i uroczyście zakończyć projekt dwa dni po 200 rocznicy urodzin Patrona – 13 października.
    Projekt podzielony był na sześć modułów dotyczących najważniejszych wydarzeń z życia Maksymiliana Jackowskiego, które stanowiły kanwę do różnorodnych aktywności poznawczych i twórczych dostosowanych do wieku i poziomu rozwoju uczniów.
    Należało do nich między innymi porównywanie kształtu terytorium dawnej Rzeczpospolitej  z 1815 z obecnym kształtem terytorium III Rzeczpospolitej, wyjaśnienie, co to znaczy że „Polska była pod zaborami”, wskazanie konsekwencji dla Polaków „bycia pod zaborami”, odszukanie twórców współczesnych Maksymilianowi Jackowskiemu, czy poznanie historii powstania "Roty", kończąc na umiejętności odśpiewania tej pieśni. Uczniowie porównywali specyfikę pracy rolnika za czasów życia Patrona z pracą rolnika na dzisiejszej wsi. Jednym ze źródeł wiadomości na ten temat była wizyta uczniów w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Gimnazjaliści zaś przygotowali prezentację na temat Towarzystwa Rolniczego Średzko – Gnieźnieńsko- Wrzesińskiego, w którym pracował Maksymilian Jackowski.
    Najmłodsi kolorowali kontury budowli związanych z miejscami pobytu M. Jackowskiego - dworku w Pomarzanowicach, Kościoła Farnego w Pobiedziskach.
    Odszukanie przez dzieci w pobiedziskiej Farze epitafium pamięci Mieczysława Jackowskiego i przygotowanie przez gimnazjalistów prezentacji o Powstaniu Styczniowym, miało pogłębić wiedzę o czynnym udziale Patrona w cywilnym pionie organizacji Powstania Styczniowego.
    Odbywały się wycieczki po Wronczynie śladami miejsc z fotografii rodzinnego albumu z 1932 roku, analiza wpisów do Księgi Wronczyńskiej poczynionych przez niezwykłych gości  wnuka M. Jackowskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postać Jana Lechonia i wiersz „Czerwone wino”, który napisany został we Wronczynie.
Czynny udział w projekcie doprowadził uczniów do wniosków zawartych  we fragmencie publikacji Maksymiliana Jackowskiego z 1903r:

„Dwie są drogi do odzyskania niepodległości. Pierwszą jest zbrojne powstanie czyli rewolucja.
Drugą zaś ciągle a spokojne rozwijanie się w cnotach rodzinnych i obywatelskich, pilne strzeżenie wiary ojczystej, tak samo zachowanie języka, obyczajów, podnoszenie ekonomiczne bytu, utrzymanie ziemi, w końcu nieustanny postęp w oświacie i przestrzeganie godności narodowej.
Historia uczy, że nie ma ani jednej chwili w życiu narodów, w której by ludzie ojczyznę swą kochający, pracować dla jej dobra z większym lub mniejszym pożytkiem mogli.”

Podsumowanie projektu odbyło się na uroczystej akademii, na której w sposób szczególny wybrzmiały owe wnioski, będące swoistym mottem dla całej społeczności szkolnej.
    Realizacja projektu zaowocowała również powstaniem kilku tablic edukacyjnych odzwierciadlających pracę nad wnikliwym poznaniem Patrona szkoły, historii dworku i szkoły we Wronczynie.

Ponadto w Zespole Szkół we Wronczynie odbył sie konkurs wiedzy o Patronie dla uczniów ze szkół ponadgimnazjlanych z powiatu poznańskiego. Dzięki współpracy z powiatem możliwe było wydanie edukacyjnej gry planszowej "Maksymilian Jackowski Król Chłopów.

http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/gra-planszowa-sladami-jackowskiego.html

http://telewizjastk.pl/2649,powiat-poznanski-maksymilianowi-jackowskiemu

http://poznan.tvp.pl/21395845/26082015