Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

 

Nawigacja

Ewelina Jaśkowiak

Samorząd Uczniowski

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

Szkoła Podstawowa

im. Maksymiliana Jackowskiego

we Wronczynie

 

 

                    „Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie         

  pozostawiać im swobodę; przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje; 

łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością; być sobą i umieć rezygnować z siebie”.

                                                                            Pino Pellegrino

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2018/2019

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

Wybór do SU

 

 

 

 

 

 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • podział samorządu na sekcje: dekoracyjna, porządkowa, informacyjna, określenie zadań każdej z nich

Dzień Chłopaka

 

 • plebiscyt wśród dziewcząt na najsympatyczniejszego chłopca
 • przygotowanie przez dziewczęta  życzeń  dla swoich kolegów (forma plakatu)

 

 

 

 Konkurs - ,,Zabierz ze sobą flagę"

-najdalsze miejsce - zdjęcie z flagą, najciekawsze miejsce z flagą

Projekt flagi - ogłoszenie Konkursu na projekt flagi szkolnej

 

        edycja całoroczna

Opracowanie planu pracy samorządu szkolnego                                   

 

 

 • zebranie samorządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły

 

Konkurs-

SUPER KLASA

 • edycja całoroczna
 • ogłoszenie regulaminu konkursu

 

 

 

Konkurs- zbiórka nakrętek,

Elektro-śmieci

 

 

 • edycja całoroczna

 

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pamiętajmy o Patronie ( każda klasa z wychowawcą w danym miesiącu sprząta grób i zapala znicz

 

 

 • edycja całoroczna

Zagospodarowanie tablicy SU

 • regulamin SU
 • plan pracy SU

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej, podsumowanie projektu o patronie

 • zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej
 • pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii

 

 

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”- termin wskazany przez organizatora

 • zbiórka pieniędzy
 • zliczenie zebranych środków

Ślubowanie klas I- SP

 • pomoc w przygotowaniu imprezy wychowawcom klas pierwszych SP

Listopad

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym
 • udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych

Andrzejki  w naszej szkole

 • akcent andrzejkowy na gazetce ściennej
 • festiwal wróżb
 • andrzejkowe karaoke

Niebezpieczeństwa uważające się ,,za naszych przyjaciół"

 

       gazetka na temat używek

        pogadanka z zaproszonym gościem

        konkurs tematyczny

 

Grudzień

 

Mikołajki

 • akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 • Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek słodkimi upominkami
 • Mikałajki ” Czapka Niepytka”

 

Świąteczna klasa

 • ogłoszenie konkursu
 • przestawienie regulaminu konkursu
 • przygotowania do konkursu
 • rozstrzygnięcie konkursu

Symbole świąteczne

 • gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej
 • przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów

 

 

Styczeń

Apel podsumowujący I semestr

 • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
 • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrze
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii

Luty

Walentynki

 

 

 

 

 

 

 

Tłusty Czwartek

 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • akcenty walentynkowe na gazetce ściennej
 • walentynkowe malowanie na holu „Czym jest dla mnie miłość?”

 

 

 

 

        sprzedaż pączków

 

Marzec

Dzień Kobiet

 

 

 

 

 

 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
 • przygotowanie życzeń przez chłopców
 • plebiscyt wśród dziewcząt na najsympatyczniejszego chłopca

 

 

Święty Patryk (17.03)

Akcja - Ubiór Niepytka (18.03)

 

 

 

         zielony ubiór

 

Dzień Wiosny        

 

 

Dzień Pamięci Żołnierzy  Wyklętych          

 

 • propozycje klas

 

          rajd

Wielkanoc

 • gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 • konkurs na najśmieszniejszego zająca wielkanocnego

Kwiecień

Obchody Światowego Dnia Ziemi

 • przygotowanie gazetki ściennej
 • kampania propagująca ochronę przyrody
 • ubieramy się na zielono

 

Sprawdzamy swoją wiedzę- sprawdzian SP oraz testy gimnazjalne

 • gazetka ścienna

Maj

 

 

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi

 

 • akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej
 • udział przedstawicieli SU w apelu
 • wybór flagi szkoły( każda klasa wykonuje flagę, godło klasy i zawiesza na drzwiach swojej klasy)

 

Międzynarodowy Dzień Rodziny 15.05.

 • konkurs plastyczny „Kocham moją rodzinę, bo…”
 • karta praw i obowiązków dziecka- informacja na gazetce SU

Dzień Matki

 

 

 • akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

 

Dzień Patrona

 • pomoc w przygotowaniu uroczystości

 

Czerwiec

 

 

Dzień Dziecka

 

 

 

 • gry i zabawy na boisku szkolnym
 • pomoc w przygotowaniu Pikniku Rodzinnego

Konkurs - Maksie szkoły

 

     ogłoszenie konkursu n aMaksio - przyjaciel, Maksio - sprawiedliwy, Maksio

      podanie regulanimu

      przeprowadzenie głosowania

Jednocząca flaga

     wybór gospodarza flagi przez uczniów

     ogłoszenie regulaminu

     przeprowadzenie głosowania

     wręczenie flagi klasom kończącym szkołę.

 

Zakończenie roku szkolnego

 

 •  pomoc w przygotowaniu akademii
 • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
 • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji

 

Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2018/2019

 • podsumowanie działalności SU  i przygotowanie sprawozdania
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

 

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • współudział w uroczystościach szkolnych