Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

 

Nawigacja

Ewelina Jaśkowiak

Projekty

Projekt YOUNGSTER

                           Youngster   ponownie w naszej szkole!!!

Od ubiegłego roku szkolnego nasza szkoła uczestniczy w programie Youngster, który został zapoczątkowany w 2007 roku i jest programem wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich.

Program jest w całości finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Partnerem programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida oraz Wydawnictwo Macmillan, które  zapewnia dostawę bezpłatnych podręczników do szkół, bezpłatnej literatury do biblioteki szkolnej, opracowanie testów oraz pomoc merytoryczną i dydaktyczną.

Youngster  jest  adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas  III szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich. Od ubiegłego roku szkolnego w programie bierze udział także i nasza gmina, a wraz z nią i nasze gimnazjum.  W ramach programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach językowych w wymiarze 90 godzin lekcyjnych rocznie.

Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna i obejmuje zwykle różnego typu projekty i zajęcia praktyczne, realizowane z wykorzystaniem praktycznego języka angielskiego, czytanie anglojęzycznej literatury, oglądanie filmów anglojęzycznych, itp. W wyborze tematyki zajęć pomagają także sami uczniowie, a najważniejszym aspektem zajęć jest zawsze kształcenie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zarówno w sytuacjach bardzo , jak i tych mniej typowych.

 

 

                                                                                                        Robert Zbierański – nauczyciel języka angielskiego