Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

 

Nawigacja

Ewelina Jaśkowiak

Zajęcia pozalekcyjne

Taniec

W szkole prowadzone są zajęcia taneczne przez Niepubliczną Placówką Oświatowo – Wychowawczą Centrum Hajdasz. Lekcje odbywają się co piątek.