Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

 

Nawigacja

Ewelina Jaśkowiak

Projekty

Mali Badacze Wielcy Odkrywcy

Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas 1-3 szkoły podstawowej od roku 2015/16 mają okazje pracować metodą projektów. Metoda ta zachęca do kreatywności, umożliwia dzieciom aktywne poznanie świata, zdobywanie wiedzy i doświadczeń, a jednocześnie osiąganie przez dziecko sukcesu potwierdzającego jego poczucie własnej wartości. Dzieci z dużym zaangażowaniem poszukują, odkrywają i badają otaczającą ich rzeczywistość, samodzielnie, indywidualnie lub w grupie. Ich działaniom towarzyszy wiele zabawy i radości. Efekty wytężonej pracy pierwszoklasiści prezentują rodzicom w szkole. Prace nad kolejnymi fazami projektu uatrakcyjniają tablica multimedialna, rzutnik i laptop, o które wzbogaciła się szkoła po zakwalifikowaniu jej do programu.

Zdjęcia w zakładce: Album fotograficzny