Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

 

Nawigacja

Ewelina Jaśkowiak

Iwona Gierasińska

o sobie

Od 2002r. pracuję w Zespole Szkół im.Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie.

Mam kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz   

wychowania do zycia w rodzinie.

Obecnie jestem wychowawczynią klasy pierwszej. 

Uczę także przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w klasach V i VI SP oraz I - III G.